English | German | French | Spanish | Russion | Arab

חדשות קיאקים

האתר פתוח בכל ימות השבוע מתאריך 29/3/15: שייט במסלול הרגיל בלבד - 10:30-15:30 מגיל 8 ומעלה בליווי מבוגר בסירת רפטינג בלבד.
שייט במסלול הרגיל/משפחתי מגיל 8 ומעלה בליווי מבוגר.
שייט קייקים במסלול הרגיל + טופרופ - פארק אתגרי - 129 ש"ח. שייט קיייקים במסלול הרגיל + טיול טרקטרונים - 169 ש"ח.